Instalatorstwo Elektryczne Dariusz Makowskitelefon 696 018 217

Oferta firmy

ELEKTRYCZNE:

 • Oferujemy wykonawstwo szerokiego zakresu usług w dziedzinie napraw, konserwacji oraz montażu instalacji elektrycznych
 • Kompleksowe wykonawstwo instalacji elektrycznych w obiektach usługowych i przemysłowych, domach jedno i wielorodzinnych
 • Remonty oraz naprawy instalacji i urządzeń elektrycznych
 • Eksploatacja i konserwacja instalacji elektrycznych
 • Wykonawstwo i montaż rozdzielnic elektrycznych oraz rozdzielnic bezpiecznikowych
 • Wymiana wlz-tów, linii zasilających
 • przyłącza budowlane, elektryczne - napowietrzne i kablowe - zasilanie placów budowy
 • załatwiamy formalności w zakładach energetycznych
 • Instalacje odgromowe i przeciwprzepięciowe
 • Konserwacja obiektów w zakresie instalacji elektrycznych
 • inteligentny budynek - automatyka eib, lcn

REALIZACJE

TELETECHNICZNE:

 • alarmy - montaż systemów alarmowych - monitoring – stałą współpraca z firmami ochrony
 • wideo - domofony - montaż, konserwacja, naprawa
 • tv-sat, montaż, ustawianie anten
 • instalacje p. pożarowe
 • telewizji dozorowej

POMIARY ELEKTRYCZNE:

 • Pomiary okresowe, kontrolne instalacji elektrycznych, odgromowych oraz uziemień ochronnych
 • Pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej
 • Pomiary stanu (rezystancji) izolacji i ciągłości obwodów
 • Pomiary uziemień ochronnych, roboczych oraz instalacji odgromowych
 • Pomiary natężenia oświetlenia
 • Badania wyłączników różnicowo-prądowych
 • Inwentaryzacje instalacji elektrycznych

Cennik

Ze względu na rozpiętość wykonywanych usług, każde zapytanie wyceniamy indywidualnie

Nasza firma działa przede wszystkim na terenie Warszawy i okolic.